ADAD eSklep
Aktualizacja 22.16

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.16.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 22.16

Nowe wzory PIT-36L(19) i załączników PIT/B(20), PIT/O(27)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy: PIT-36L(19), PIT/B(20), PIT/O(27) oraz nowych wzorów dokumentów elektronicznych PIT/WZ i ORD-ZU, obowiązujących za rok 2022.

Główne zmiany w PIT-36L(19) względem PIT-36L(18) polegają na:

  • Uwzględnieniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, 153 lub 154 ustawy o podatku dochodowym.
    Uwaga: Niezerowa kwota przychodu objętego zwolnieniem powoduje automatyczne zaznaczenie w składanym zeznaniu odpowiedniej kratki „Korzystam z ulgi”.
  • Likwidacji odliczenia dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy.
  • Odliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu, a nie od podatku.
  • Dołożeniu kilku nowych pozycji odliczeń od dochodu.
  • Zwiększeniu limitu kwoty przekazywanej na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z 1% do 1,5% podatku.

W załączniku PIT/B(20) przychody podatnika są wykazywane pomniejszone o przychód zwolniony.

Zmiany w PIT-28(25)

W PIT-28(25) zmieniony został sposób obliczania w części F.2 udziałów kwot przychodów dla poszczególnych stawek w ogólnej kwocie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotąd udziały te obliczane były z dużą dokładnością, ale teraz zaokrąglane są do 1/100 procenta.

Jeśli chce się w ten nowy sposób przeliczyć już złożone lub zarejestrowane zeznanie, to najlepiej w jego oknie na chwilę zmienić jakąś wartość (np. kwotę wydatków na nabycie terminala płatniczego).

W PIT-28(25) edycja przychodu zwolnionego powodowała poprawne obliczenie dalszych pozycji, poprawne zeznanie było drukowane, składane drogą elektroniczną lub rejestrowane, ale na ekranie nie były odświeżane pozycje odliczeń i dalsze.


DATA PUBLIKACJI: 2023-02-23 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.