ADAD eSklep
Aktualizacja 22.20.
Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE/TaxPro do wersji 22.20.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 22.20

Zmiany formy opodatkowania w zeznaniu za 2022 r.

Nowelizacja ustawy PIT, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku, zezwala zmienić wybraną w 2022 roku formę opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Jeśli podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej był opodatkowany podatkiem liniowym, może opodatkować według skali przychody w całym 2022 r.. A jeśli był opodatkowany ryczałtem, może opodatkować według skali przychody uzyskane w całym 2022 roku albo tylko od 1 lipca 2022 roku.

Zmiany formy opodatkowaniu dokonuje się w oknie PIT („Właściciele” -> „Operacje” -> „Podatek dochodowy”) za 2022 rok. Dla tego jednego roku są dostępne trzy kratki do zaznaczenia odpowiadające wyborom. Zamknięcie okna PIT powoduje zapisanie aktualnych ustawień. Zaznaczenie którejś z całorocznych zmian powoduje udostępnienie guzika „PIT-36”.

Informacja o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu od 1 lipca 2022 roku jest wykorzystywana w programie tylko do sporządzenia ZUS RCA/DRA. W przypadku tej zmiany formy opodatkowania podatnik musi mieć przyłączone do rozliczenia oba rodzaje źródeł: ryczałtowe i na zasadach ogólnych. Następnie złożyć za 2022 rok oba zeznania: PIT-28 (za I półrocze) i PIT-36 (za II półrocze).

W przypadku przejścia całorocznego z podatku liniowego na według skali (sporządzania PIT-36 zamiast PIT-36L) przychody i koszty są te same, obliczane z tych samych źródeł, zatem PIT/B jest taki sam. Odliczenia, zaliczki należne i wpłacone (również uproszczone) są wykazywane takie jak przy opodatkowaniu liniowym czyli do PIT-36 brane są z PIT-5L.

W przypadku przejścia całorocznego z ryczałtu na zasady ogólne według skali (sporządzania PIT-36 zamiast PIT-28) podatnik przed złożeniem zeznania ma obowiązek założenia dla swoich ryczałtowych źródeł podatkowej książki przychodów i rozchodów z uwzględnieniem przychodów, kosztów ich uzyskania i wartości spisu z natury na początku i koniec roku. Dopiero takie dane podłączone do przedsiębiorcy na 2022 rok mogą być pobierane do PIT/B. Odliczenia, zaliczki należne i wpłacone są wykazywane takie jak przy opodatkowaniu ryczałtowym. Do PIT-36 brane są z miesięcznego lub kwartalnego rozliczenia ryczałtu.

Jeżeli podatnik składa zeznanie PIT-36 wspólnie z małżonkiem, który też jest rozliczany ze swej działalności w programie, i u małżonka również nastąpiła zmiana formy opodatkowania za 2022 rok, to przed sporządzeniem zeznania trzeba u małżonka ustawić odpowiedni rodzaj zmiany.

Uwaga: System obsługuje opisane powyżej przypadki tylko pojedynczo, tzn. daje możliwość przejścia tylko z jednej formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. W przypadku konieczności połączenia kilku form opodatkowania w jedną, trzeba sporządzić i złożyć zeznanie PIT-36 poza programem np. wypełniając formularz interaktywny.

Uwaga: Jeśli podatnik złożył już za 2022 rok zeznanie PIT-36L lub PIT-28, to utracił tym samym prawo do zmiany formy opodatkowania za ten rok i nie może się rozliczyć przez PIT-36.


DATA PUBLIKACJI: 2023-04-11 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.