ADAD eSklep
TaxPro MINI "księga przychodów i rozchodów, ryczałt"
Strona główna  >   Produkty i usługi  >   Doradcy podatkowi i biura rachunkowe  >   TaxPro MINI  >   TaxPro MINI "księga przychodów i rozchodów, ryczałt"

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. nowe wersje TaxPro można będzie instalować wyłącznie w Windows 7, Windows 2008 R2 i nowszych. Tym samym kończy się wsparcie dla Windows XP, Vista, Server 2003 i Server 2008.

Program przeznaczony jest dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, które rozliczają podmioty na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego.
 
Moduł pozwala rozliczać do 10 podmiotów.
 
Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Podstawowe możliwości:
 • zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
 • jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
 • wspomaganie decyzji,
 • natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
 • rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
 • definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
 • wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
 • import dokumentów sprzedaży z programów innych producentów,
 • płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
księga przychodów
 • miesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
 • analizy i raporty,
 • przelewy i przekazy pocztowe.
rejestry VAT
 • jednoczesne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
 • deklaracje VAT-7 i VAT-7K na oryginalnych formularzach POLTAX-u lub na "czystej kartce papieru",
 • rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
 • rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnione,
 • zestawienia VAT_UE.
środki trwałe
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
 • ilustracja graficzna planu amortyzacji,
 • wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.
rozliczanie pojazdów
 • ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
 • słowniki tras i wydatków,
 • dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
 • przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.